Vad är systematisk hyressättning?

I Sverige bestämmer vi hyrorna utifrån kollektiva hyresförhandlingar och lägenheternas bruksvärde.

Det innebär att en grupp hyresgäster går ihop för att tillsammans förhandla med fastighetsägaren. Det är de lokala hyresgästerna och fastighetsägarna som har ansvaret för hyressättningen på orten.

Hyressättningen ska spegla hyresgästernas värdering av lägenheternas egenskaper. En lägenhets egenskaper avgör lägenhetens bruksvärde. Och skillnader i bruksvärde ska också ge skillnader i hyra. Detta är viktigt för att det ska bli rättvist mellan hyresgästerna. Men också för att få ett mer varierat utbud av hyreslägenheter.

Systematisk hyressättning är när parterna har ett gemensamt system för hur vi bestämmer hyrorna. Utifrån det systemet ser man över alla hyror i exempelvis en stad, och ser om hyrorna verkligen motsvarar den standard och kvalitet som lägenheterna har. Behöver man genomföra justeringar innebär det att en hyreshöjning för en lägenhet motsvarar en hyressänkning för en annan lägenhet.

En systematisk hyressättning innebär alltså rättvis fördelning av den totala hyresintäkten, inte en höjning. En systematisk hyressättning innebär att lika egenskaper värderas likvärdigt, och att vi får en sund konkurrens bland utbudet av hyreslägenheter på orten.

För att få fram gemensamma och öppna principer för hyressättningen med bruksvärdet som utgångspunkt behöver vi samarbeta mellan Hyresgästföreningen, allmännyttan och privata hyresvärdar. Det underlättar också när hyrorna sedan ska förhandlas fram.

Det finns många fördelar med att hyressättningen är systematisk. Vetskapen om att man har ett tydligt system och koll på hyressättningen skapar trygghet hos alla parter. Hyresgästerna känna sig trygga med att de betalar rätt hyra.

Frågor och funderingar om hyrorna kommer hela tiden upp och med en systematisering så kan man hela tiden gå tillbaka och förklara varför hyran ser ut som den gör. Alla bolag vill ha nöjda hyresgäster och ett gott rykte. Den systematiska hyressättningen gör dialogen med kunder och omvärld lättare.

Ett system gör det också enklare att förhandla renoveringar och standardhöjande åtgärder. Vill hyresgästerna ha någon åtgärd utförd går det direkt att säga vad det kommer att kosta och det blir lättare för fastighetsägaren att beräkna investeringen.

Systematisk hyressättning behövs om vi vill behålla vårt nuvarande sätt med jämbördiga parter som förhandlar med varandra om hyrorna, i stället för införandet av marknadshyror.

Har du frågor eller funderingar kring hyressättning, bruksvärde eller hyresförhandling?
Kontakta Mårten Gulin, förhandlingsstrateg, region Aros-Gävle.