Var med i vår uppsatstävling!

Har du börjat fundera på vad ditt uppsatsarbete ska inrikta sig på? Vi i region Aros-Gävle efterlyser uppsatser på C- och D-nivå, som fokuserar på vår kärnverksamhet och våra frågor.

”Ett tryggt boende där samhälle och människor utvecklas”

Syftet är att uppmuntra kunskapsutveckling som:

  • främjar vår organisation till att betyda mer för fler och
  • gynnar folkrörelsen, andra föreningar och lokalt utvecklingsarbete på olika sätt.

Uppsatstävling - något för dig?Ämnen som kan vara aktuella är:

- bostadspolitik
- hyresrätt
- hyresjuridik
- boende och granngemenskap
- integration och segregation
- folkrörelsers utveckling och framtid
- lokalt utvecklingsarbete.

Börja redan nu att fundera på om ditt intresse och din uppsats skulle kunna befinna sig inom det här området!

För mer information: kontakta Sophia Lövgren sophia.lovgren@hyresgastforeningen.se, telefon 0767-980924

Första pris: 10,000 kr
Andra pris: 5,000 kr
Tredje pris: 2,000 kr

Uppsatserna får inte vara äldre än tidigast 2017-01-01.

Tävlingsperiod: från 2018-08-01 till 2019-02-28.

Vinnarna meddelas den 31 mars 2019. Utdelning av priser sker under våren 2019.