"Sälj inte 300 hem" - utförsäljningar i Uppsala

Måndagen den 29 april ska Uppsala kommunfullmäktige ta beslut om en försäljning av 300 lägenheter i Gottsunda och Storvreta. Lägenheterna ägs i dag av kommunen. Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta har valt att gå ut med ett öppet brev till alla fullmäktigeledamöter för att uppmärksamma dem på att beslutet kommer att påverka många människors grundläggande trygghet – deras hem.

Människors trygghet försvinner 
Vi på Hyresgästföreningen möter mängder av boende och medlemmar med stor oro, så snart utförsäljningsplaner kommer upp på dagordningen. Det är samma sak denna gång, något vi inte minst märkte vid det dialogmöte vi anordnade i Gottsunda centrum i samband med försäljningsplanerna. Närmare hundra hyresgäster kom till mötet för att lyssna på politiker (Erik Pelling, S och Tobias Smedberg, V) och ställa frågor.

Det genomgående temat i alla frågor var otryggheten i att det egna hemmet blir sålt, och oron för vad som händer efter en försäljning. Många vittnade om att de inte kommer att klara ens en mindre hyreshöjning. ”Vart ska vi då bo”, undrade många.

Kommunen behövs som långsiktig ägare
Vi anser att kommunen behövs som en långsiktig ägare av hyresrätter, med ansvar för allas rätt till ett bra hem.Privata köpare går ofta in med löfte om att behålla fastigheterna under en lång tid, men i praktiken resulterar en försäljning ofta i att fastigheterna byter ägare upprepade gånger i relativt snabba försäljningskaruseller. När kommuner säljer till privata ägare blir det många gånger ett kortsiktigt ägande, med eftersatt underhåll och stor otrygghet för hyresgästerna. Konsekvensen av utförsäljningar blir då sämre service, mindre inflytande för hyresgästerna och höjda hyror.

Sälj inte 300 familjers hem
Vi hoppas att kommunfullmäktige väljer att lyfta bort bostäderna ur försäljningsplanerna. Vi tror inte att det är optimalt att sälja ett kommersiellt centrum som exempelvis Gottsunda tillsammans med bostäder. En kommersiell part som är bra på att driva affärscentrum behöver inte vara en god förvaltare av bostäder. Vi hoppas att kommunfullmäktige tänker om, och inte fattar beslut om att sälja 300 familjers hem.