Säg hej till nya regionstyrelsen

Den nya regionstyrelsen för Aros-Gävle är nu utsedd i och med årets Fullmäktige, lördagen den 28 april.

Fullmäktige beslutade att följa valberedningens förslag. Till ordinarie ledamöter för en mandattid på två år valdes Elin Loberg (nyval), Peter Svensson (nyval), Stefan Åhman (omval), Ulla-Maja Moilanen (omval), Rolf Meiding (omval) och Tomas Östling (omval). Kvarstående ledamöter är Torbjörn Rönnkvist, Hans Eklund, Bo Andersson, Ingrid Pineiro och Suzanne Jansson.

Till ersättare för en mandattid på ett år valdes Catherine Maxdotter (nyval), Jan Hellberg (nyval) och Börje Hallberg (nyval).

I det konstituerande mötet efter fullmäktige valdes Hans Eklund till vice ordförande. En roll som han hade även under tidigare mandatperiod.

Regionens fullmäktigemöte hölls i år på Viktoria Hotell & Konferens i Uppsala. På dagordningen stod förutom val av ny regionstyrelse också diskussion om ekologisk hållbarhet, utdelning av guldnålar och beslut om förhandlingsrutiner.

Sju förtroendevalda fick ta emot Guldnålen som belöning för 25 år som aktiva i föreningen.

På bilden, främre raden, från vänster: Torbjörn Rönnkvist, Hans Eklund, Ingrid Pineiro, Ulla-Maja Moilanen, Suzanne Jansson, Peter Svensson.
Bakre raden, från vänster: Tomas Östling, Jan Hallberg (ny ersättare 1 år), Rolf Meiding, Catherine Maxdotter (ny ersättare 1 år), Stefan Åhman, Elin Loberg, Börje Hallberg (ny ersättare 1 år), Bo Andersson.

Regionstyrelsen Aros-Gävle 2018

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.