Rebecca - ny ung kraft i valberedningen

Blott 17 år och innehavare av ett av Hyresgästföreningens viktigaste uppdrag.

Det stämmer in på Rebecca Lindberg som valdes till Köpingföreningens valberedning vid det senaste årsmötet. Som valberedare har man det viktiga uppdraget att hitta nya, engagerade personer som kan tänka sig att ta ett uppdrag i föreningens styrelse.

Rebecca Lindberg, SalaEftersom Rebecka tillhör en av de yngre engagerade i Hyresgästföreningen faller sig frågan naturligt: vad tror du krävs för att få ungdomar i din ålder ska vara intresserade av att ställa upp i styrelsearbete?

- Mer kunskap och mer information till oss ungdomar som går i skolan, så kanske fler få reda på hur vi i Hyresgästföreningen arbetar. Det är oftast inga i min ålder som vet vad hyresgästföreningen är. Inte av dem jag frågat i alla fall, säger Rebecca.

Själv har Rebecca vuxit in i Hyresgästföreningen sedan barnsben eftersom hennes mamma är engagerad.

- Det har blivit som en självklarhet att jag hänger med mamma på grejer med Hyresgästföreningen. Jag har blivit så varmt välkommen alla gånger så det har varit kul att få lära sig mer om hur allt fungerar, säger hon.

Hittills har Rebecca dragit sig lite för att själv ta ett uppdrag, eftersom hon funderat på om det krockar med skolarbete och annat. Men hon vill ändå rekommendera sina jämnåriga att engagera sig.

- Jag har fått med mig mycket erfarenhet, och det är en fördel tycker jag till exempel nu när jag snart ska flytta hemifrån. Man kan påverka på ett helt annat sätt om man är med i Hyresgästföreningen!

Vill du också engagera dig? Här är tips på vad du kan göra