Ny regionstyrelse i Aros-Gävle

Nu finns en ny regionstyrelse i Aros-Gävle, redo att fortsätta med Hyresgästföreningens viktiga arbete. Ett arbetsutskott och en valberedning finns också på plats. Det var regionens fullmäktigemöte som valde ledamöterna vid vårens fullmäktigemöte i Uppsala.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens ledamöter, från vänster i bild: 
Rolf Meiding
Torbjörn Rönnkvist, ordförande
Stefan Åhman
Ulla-Maja Moilanen
Tomas Östling
Catherine Maxdotter
Elin Loberg
Suzanne Jansson
Torbjörn Lööw
Veronica Blom
Hans Eklund
Peter Svensson
Börje Hallberg
Bo Andersson

Regionstyrelsens AU

Regionens arbetsutskott, AU: 
Suzanne Jansson
Torbjörn Rönnkvist
Tomas Östling
Elin Frank, ledningssamordnare
Hans Eklund

Regionens valberedning

Regionens valberedning: 
Birjer Johnsson
Krister Molin
Anna-Lena Andersson
Thomas Ericson
Saknas på bild: Ewa Löfqvist

Ett stort grattis till alla som blivit valda att representera Region Aros-Gävle!