Nominera och motionera till fullmäktige

Passa på att påverka arbetet i din region. Som medlem kan du både nominera kandidater och skriva förslag till vårt fullmäktigemöte. Ta chansen senast den sista februari!

Glada deltagare på tidigare fullmäktigemöteRegion Aros-Gävles fullmäktige hålls den 28 april. Du kan nominera och skriva motioner, både som enskild medlem och som hyresgästförening. Sista dagen för nomineringar och motioner till regionfullmäktige är den 28 februari.

Nominera en bra person

Fullmäktige ska välja ledamöter till regionstyrelsen och regionrevisorer.Ta chansen att nominera en kandidat du tycker passar! Skriv några meningar, max en halv A4, om den nominerades kompetenser och intressen. Detta för att kunna göra ett så bra förslag på styrelse som möjligt inför regionfullmäktige. Lägg gärna även till kontaktuppgifter till den du nominerar i form av e-post och telefon.

Skicka din nominering till valberedningen via e-post torbjorn.loow2@gmail.com eller vanlig post:
Valberedningen Aros-Gävle
c/o Torbjörn Lööw
Box 1053
801 34 Gävle

Skriv en motion

Har du ett förslag kring regionens arbete och inriktning? Skriv en motion till fullmäktige. Skicka din motion via e-post till susanne.lind@hyresgastforeningen.se eller via vanlig post:
Hyresgästföreningen Aros Gävle
Susanne Lind
Box 1053
801 34 Gävle

Ta chansen att vara med och påverka - senast den 28 februari!

 

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av lägst 60 och högst 150 ledamöter som väljs av regionens kommunföreningar. Desstuom ingår regionstyrelsens ordinarie ledamöter.