Eriksbergsmodellen - löften blev till besvikelse

Förra året presenterade det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem ”Eriksbergs-modellen”. Stadsdelen Eriksberg i Uppsala behövde omfattande renovering och hyresgästerna skulle få vara med och avgöra hur mycket lägenheterna skulle renoveras och därmed hur hög hyran skulle bli.


Uppsalahem tog fram ett baspaket av renoveringar som alla hyresgäster måste acceptera. Det bestod av bland annat nya vatten- och avloppsstammar, ventilation, badrum, el och spis. Utöver det kunde hyresgästerna välja att lägga till olika renoveringspaket, som byte av köksutrustning, nya tapeter, golv och liknande.

Uppsalahem sa att renoveringarna enligt Eriksbergs-modellen skulle ge hyreshöjningar på ca 25 procent. Att löftet bara var knutet till baspaketet redovisades inte tydligt och inte heller att hyresgästerna skulle få betala extra om lägenheten hade behov av nya tapeter eller golv.

Det Uppsalahem glömde var att hyresgästen redan idag, efter ett visst antal år, har rätt till nya tapeter eller golv utan att hyran påverkas. Byte av slitna gamla tapeter är rent underhåll och en rättighet utan höjd hyra.

Förhandlingar för ombyggnationen i Eriksberg har pågått sedan oktober förra året. Diskussionerna har handlat om ifall 25 % egentligen är 30 %, vilka som skall få 25-procentlöftet, om löftet skulle vara tidsbegränsat och trappas upp till en betydligt högre nivå på några år. Och 25-procentnivån -  var det en rabatt eller inte, hur hanterar man önskemål om nytt kök och parkettgolv? Den högsta hyresnivån har också förhandlats under åtskilliga möten.

Bristen på bostäder med rimliga hyror där människor faktiskt har råd att bo är ett växande problem i Uppsala. Vi trodde Uppsalahem skulle stå upp för vanliga människor, men denna förhandling har gjort oss besvikna.

Nu har vi slutligen fått fram en överenskommelse. Hyresgäster som flyttar tillbaka till sin lägenhet får ca 25 procent i hyreshöjning som de var lovade, med basåtgärderna utförda. Hyresgäster som kommer inflyttande från ett annat område får en betydligt högre hyra.

Så vi väljer alltså att skriva på en överenskommelse som vi egentligen inte tycker är bra. Men om vi inte kommer överens går Uppsalahem till Hyresnämnden för att få hyran prövad. Och Hyresnämnden tar varken hänsyn till löften, allmännyttans bostadssociala ansvar eller hyresgästers ekonomi.

Resultatet kan då bli ännu värre.

Lena Jansson Nordin är förhandlingsledare från Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle och Mikael Lindblom är ordförande i förhandlingsdelegationen för Uppsalahem.