Rikshems hyresgäster i Uppsala har fått nya hyror

Efter många månader av förhandling har vi nu äntligen nått en överenskommelse med Rikshem om nya hyror i Uppsala.

Förhandlingarna har pågått sedan oktober och har varit svåra. Parterna har stått långt ifrån varandra.

Överenskommelsen landade på mellan 0,6 och 1,2% hyreshöjning från 1 juli 2018.

Rikshem yrkade hyreshöjningar mellan 1,9 och 2,6 %, som skulle gälla från 1 januari 2018. Motiveringen var den höga kostnadsutvecklingen för bolaget. Med tanke på Sveriges rekordlåga räntor, en reporänta på minus och låg inflation, så var det inget som vi kunde acceptera.

- Med hänsyn till andra överenskommelser i Uppsala så får vi betrakta denna som acceptabel. Men det är aldrig roligt att tvingas medge hyreshöjningar när vi vet att många redan sitter med, i vårt tycke, för höga hyror runtom i Uppsala, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

- Samtidigt så är det så att vi är tvingade att följa lagstiftningen och i den finns dessvärre inte balans mellan hyresvärd och hyresgäst utan hyresgästen har en betydligt svagare ställning – även om ärendet går vidare för avgörande i Hyresnämnden, fortsätter Lena Jansson Nordin.

Hyreshöjningen är olika beroende på i vilket område man bor och är kopplad till nyligen genomförd ombyggnation och huruvida hyresgästen själv betalar för vattenförbrukning. Samtliga nya hyror gäller från 1 juli 2018.

Gränbys nyligen ombyggda lägenheter höjs 0,6 %. 
Kvarngärdet eller Diset: 0,9 %
Glimmervägen 5 – 11 (höghusen) och Granitvägen 1 höjs 0,95 %.

I övriga områden där det inte förekommit ombyggnation efter 2012 blir höjningen 1,2 %.

På bild: Lena Jansson Nordin - förhandlare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle