Dubbel vinst i hyresnämnden

  • Norberg
  • Västerås

Hyresgäster i både Norberg och Västerås är vinnare efter årslånga tvister mot bostadsbolaget VS-hus.

Den årslånga tvisten mellan VS-hus och Hyresgästföreningen gällande ett fyrtiotal lägenheter i Norberg har nu prövats och avgjorts i Hyresnämnden.

VS-hus ville ha en genomsnittlig hyresökning på 21 procent. I domen beslutades en genomsnittlig höjning av hyrorna på 4,3 procent på de lägenheter som prövades.
- Det visar att VS-hus hyror inte är lägre än hos andra hyresvärdar, vilket man har hävdat under flera års förhandlingar. Hyrorna är satta efter lägenheternas standard. Ett antal lägenheter fick ingen höjning av hyrorna alls, säger Britt-Lis Bivall, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen i Västmanland.

Vinst blev det även i den årslånga tvisten gällande centralt belägna studentbostäder i Västerås. Där ville VS-hus ha en höjning av hyrorna på 20 procent. Men i domen beslutades en genomsnittlig höjning av hyrorna på 0,92 procent.
- Det känns bra att Hyresnämnden har lyssnat på våra sakliga argument. Dessutom finns det nu en rimlig chans för studenterna att göra annat än att bara bo för sina pengar, säger Britt-Lis Bivall.