"Vi vill att man inkluderar hyresgästen så mycket som möjligt"

Just nu pågår många ombyggnationer runt om i landet. Hyresgästföreningen region Aros-Gävle satsar extra och inför en ombyggnationscoach och en samordnare, som jobbar för att hyresgästerna ska få så mycket inflytande som möjligt vid upprustningar.

Ombyggnationsfrågan är särskilt aktuell då de många fastigheter som byggdes under 60-talets Miljonprogram behöver renoveras och rustas. Men som hyresgäst är skyddet svagt vid en ombyggnation.
- Vår ambition är att se till att hyresgästen får mesta möjliga inflytande utifrån lagstiftningen, säger Lena Jansson Nordin, ombyggnationscoach i region Aros-Gävle. Tillsammans med ombyggnationssamordnare Stella Fahlén Godö arbetar hon intensivt med frågan och tar gärna emot tips och information om vad som är på gång runt om i bostadsområdena.

-  För att vi ska kunna hjälpa våra medlemmar är det viktigt att snabbt få reda på om en hyresvärd har planer på att genomföra en upprustning. Då kan vi ställa frågor till hyresvärden om planerna och därigenom få mer insyn, säger hon.

Varsam renovering

Att fastigheter kräver upprustning och renovering är inget Hyresgästföreningen sätter sig emot. Däremot menar Stella Fahlén Godö och Lena Jansson Nordin att man som hyresvärd kan genomföra en upprustning på många olika sätt.
-  Vi vet att det i många fall är nödvändigt med ombyggnationer men vill att fastighetsägaren tänker efter före, och i större utsträckning inriktar sig på det som vi kallar för varsam renovering. Att spara och ta vara på det som går att bevara. Vi vill också att man som hyresvärd inkluderar sina hyresgäster i processen så mycket det går i till exempel samråd, säger Stella Fahlén Godö.

Vad är ett samråd?

- Ett samråd är ett dialogforum mellan hyresgästerna och hyresvärden. Där kan man diskutera ombyggnationen och tänkbara åtgärder. Vad som måste göras och vad som kan variera. Det är också där man kan diskutera möjligheten att ha flera nivåer i renoveringen, som vi på Hyresgästföreningen förespråkar.

Att ha olika nivåer vid en upprustning innebär att hyresvärden ger hyresgästen en möjlighet att välja olika alternativ - vilket även påverkar hyran.
- Det kan till exempel handla om att alla badrum måste renoveras, men när det gäller kök ger man hyresgästen själv möjlighet att välja. Det är viktigt att komma ihåg att vi nyttjar vår lägenhet på olika sätt, slitaget kan vara varierande, säger Lena Jansson Nordin. Det som gör att vi ganska ofta hamnar i diskussioner med fastighetsägaren är traditionella stambyten, vilket kan medföra att man tvingas till att acceptera framför allt nya badrum och kök. Dessa ingrepp är också i hög grad hyresdrivande.

Vad kan man göra om ens lägenhet står inför en ombyggnation?

- Gå på informationsmöten och bostadsmöten, och om du vill, anmäl gärna att du vill delta i en samrådsprocess tillsammans med andra hyresgäster, Hyresgästföreningen och fastighetsägaren. 

Kontakt:
E-post: Lena Jansson Nordin, ombyggnationscoach
Tel: 010-459 13 53

E-post: Stella Fahlén Godö, ombyggnationssamordnare
Tel: 010-459 13 50