Hyresvärd ska åtgärda lutande toalett

Hyresnämnden har tidigare fattat beslut om att en hyresgäst boende i Enköpingstrakten ska få brister i badrummet, bland annat en lutande toalett, åtgärdade. Nu har hovrätten fastställt beslutet.

Hyresgästen har under lång tid påtalat svåra brister i sitt boende, särskilt i toalett- och duschutrymme. Bristerna består bland annat av ett lutande golv, lös toalettstol och söndervittrade golvbjälkar.

I våras vände sig hyresgästen till hyresnämnden som prövade ärendet och ålade hyresvärden att åtgärda bristerna, vilket inte hände. Istället överklagade hyresvärden beslutet till hovrätten. Hovrätten anser nu att hyresnämnden har fattat ett korrekt beslut och fastställer att hyresgästen ska få bristerna i badrummet åtgärdade.