Hyresgäster i Ovanåker mest nöjda

De mest nöjda hyresgästerna i Gävleborgs län bor i Ovanåker. På delad andraplats kommer Hudiksvall och Nordanstig. Det visar en färsk medlemsundersökning som Hyresgästföreningen har genomfört.

Gemensamt för de nöjda hyresgästerna i undersökningen är att de bor hos allmännyttiga bostadsbolag. Nöjdheten hos det allmännyttiga Aefab i Ovanåker ligger i topp.

- De medlemmar som bor hos allmännyttiga bolag är mer nöjda med sitt boende än de som hyr från en privat hyresvärd. Speciellt tydligt är det vad gäller nöjdhet med möjligheten till inflytande, hyresvärdens service samt reparationer och underhåll, säger Mårten Gulin, förhandlingschef i Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Fungerande felanmälan viktigt
Synen på felanmälan och den egna hyresvärden är det som mest påverkar hur nöjda hyresgästernas är, visar undersökningen. Hyresgäster hos allmännyttiga bolag är tydligt mer positiva i sin syn på hyresvärden och felanmälan än hyresgäster hos privata bolag.

-Här ser vi att de privata värdarna har en del att jobba med för att öka sin andel nöjda hyresgäster, ett snabbt agerande och ett professionellt och trevligt bemötande är A och O, säger Mårten Gulin.

Missnöje med inflytande
Inflytande är en av de punkter som hyresgästerna är minst nöjda med. Även här gäller det speciellt de medlemmar som hyr sitt boende från privata hyresvärdar.

-Hyresgästers inflytande är en väldigt viktig fråga som vi på Hyresgästföreningen jobbar mycket med. Det kan vara alltifrån trygghetsvandringar när man gemensamt ser vad som kan förbättras i området, till samrådsgrupper vid ombyggnationer. Där kan hyresgästerna, som ju är specialister på sitt eget boende, vara med och tycka till om vad som ska göras och hur, säger Mårten Gulin.

- Dialogen kring inflytande är positivt även för hyresvärden, och vi ser gärna ett utökat inflytandearbete även med privata hyresvärdar. Nöjda hyresgäster skapar bra områden!