De vandrar för ökad trygghet

I Ljusdal satsar Hyresgästföreningen extra på trygghetsfrågan. Bland annat genom nya trygghetsvandringar på Gärdeåsen tillsammans med polisen, kvinnojouren och kommunen.

- Trygghet kommer alltid högt upp på listan när vi genomför enkäter bland hyresgäster. Det är viktigt att man känner sig säker och vågar sig ut i sitt bostadsområde, säger Maria Ericson, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen i Ljusdal.

I våras inleddes ett nytt samarbetet mellan polisen i Ljusdal och Hyresgästföreningen just kring trygghetsfrågan och de har fått med sig flera andra samarbetspartners. Förutom kommunen och kvinnojouren är även ungdomsrådet, pensionärsföreningen, bostadsbolaget Ljusdalshem och Gärdeåsens hyresgäster involverade. Tillsammans genomförde de en trygghetsvandring i bostadsområdet i maj och i november är det dags igen.

- Vi som är med under vandringen har olika infallsvinklar och ser olika saker, det är jättebra. Deltagarna från kvinnojouren kanske uppmärksammar ett snårigt buskage som behöver ansas ur, någon annan tänker på trasig asfalt på en gångväg, vilket kan göra det svårt för en rörelsehindrad person att ta sig fram, säger Maria Ericson.

Trasiga vägskyltar och gatubelysning som inte fungerar är andra exempel på saker som gruppen uppmärksammat. Efter varje vandring skickar de ett protokoll till de instanser som ska åtgärda bristerna, som kommunens gatu- och parkförvaltning eller bostadsbolaget.

Hyresgästföreningen jobbar aktivt i många områden i länet för att skapa förutsättningar för trygga och säkra bostadsområden. Maria Ericson poängterar också att trygghet handlar om så mycket mer än att åtgärda trasiga skyltar.

- Det är en stor fråga som också handlar om att lära känna sina grannar. Jag hoppas att vi kan få till ett större engagemang bland hyresgästerna på Gärdeåsen, starta arbetsgrupper och få igång barn- och ungdomsaktiviteter.