Mer inflytande för hyresgästerna i Sala

Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Salabostäder AB har slutit ett nytt boinflytandeavtal för att öka hyresgästernas trygghet, inflytande och trivsel.

Rolf Meiding och Terese Sandberg, Hyresgästföreningen, och Salabostäders VD Bernard Niglis.

- Det är ett riktigt bra avtal vi har arbetat fram som ger hyresgästerna möjlighet att vara med och påverka i frågor som rör deras boende, säger Terese Sandberg, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen Aros – Gävle.

Med det nya boinflytandeavtalet vill parterna fånga upp hyresgästernas engagemang och ge fler möjlighet att vara med att utveckla sitt boende och bostadsområde. Hyresgästerna garanteras också bättre information om underhållsplaner och planerade förändringar i Salabostäders bostadsområden.

Hyresgästföreningen kommer med hjälp av överenskommelsen att erbjuda fler aktiviteter som ökar hyresgästernas inflytande, som till exempel bostadsmöten och trygghetsvandringar. Arbetet kommer också att vara inriktat på att skapa varaktigt engagemang genom att Hyresgästföreningen organiserar grupper av hyresgäster som vill jobba för att förbättra sitt boende.

- Det känns riktigt bra att vi äntligen landat i ett avtal som båda parter känner sig nöjda med och som vi kan arbeta med som grund under kommande år, säger Bernard Niglis, VD, Salabostäder AB.