"Sorgligt att Allmännyttan överger sina hyresgäster"

Enköpings Hyresbostäder, EHB, överväger att sälja ut en del av sina fastigheter för att finansiera underhållssatsningar. Sorgligt, säger vår förhandlingschef Mårten Gulin.

- Det är sorgligt att Allmännyttan överger sina hyresgäster och säljer det som behöver rustas. Hyresgästerna har betalat för upprustning under sina år som hyresgäster och när det väl är dags säljs husen till en privat aktör som tar ut maximalt i hyra för att täcka köp och upprustning. Det ser inte bra ut, säger Mårten Gulin, förhandlingschef, Hyresgästföreningen Aros-Gävle.

Lokala Hyresgästföreningen i Enköping anser att det är anmärkningsvärt att EHB inte tagit kontakt med Hyresgästföreningen innan de gick ut i media.

- Man kan ju också fråga sig varför EHB överväger att sälja. Bolaget går bra med vinst och att låna pengar lönar sig i längden. Risken är att den privata hyresmarknaden blir större och hyrorna skjuter i höjden, säger Bo Andersson, ordförande för Hyresgästföreningen i Enköping.

Hyresgästföreningens medlemsundersökningar visar att Allmännyttan ligger i topp när det kommer till förvaltning och hyresgästerna vill fortsätta hyra sina bostäder därifrån. Erfarenheter från tidigare försäljningar runt om i Sverige visar på snabba vidareförsäljningar till andra privata hyresvärdar och snabbt stigande hyresnivåer.