Stort odlingsintresse i Söderhamn

I år är det femårsjubileum för odlings- och mötesplatsen på Norrberget i Söderhamn. Projektet med odlingslådor i området har blivit mycket lyckat, och engagemanget bland de boende är stort.

- Från de enkla odlingsbäddar vi ställde iordning för fem år sedan efter initiativ från boende på området, har odlingen över tid utvecklats till en spännande och kreativ mötesplats för alla Söderhamnsbor. Här kan vi arbeta tillsammans och lära känna varandra.

Det säger Christer Forsberg, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. Han berättar att vårens första upptaktsträff nyligen lockade många förväntansfulla och odlingsintresserade deltagare.

​​- Ett 25-tal odlingsintresserade möttes i kvarterslokalen på Norrberget, för att sätta igång planeringen av den kommande säsongen. De 32 odlingslådorna vi i dagsläget har till förfogande, blir det kö till.

Nytt för årets verksamhet är växthuset som kom på plats i höstas. Här kommer man att kunna sätta igång att förodla inom kort.

-Men vi tänker även att det kan bli en spännande plats för kulturarrangemang och annat, säger Christer Forsberg.

Vill du veta mer om odlingsplatsen eller göra ett studiebesök, är du välkommen att kontakta Christer Forsberg på christer.forsberg@hyresgastforeningen.se eller på telefon 010- 459 13 13.

Grönskande odlingslotter i Söderhamn. Fotograf: Christer Forsberg

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.