Mer inflytande för Mimers hyresgäster

  • Västerås

Vi gratulerar hyresgästerna hos det kommunala bostadsföretaget Mimer i Västerås! Nu finns ett nytt boinflytandeavtal som ger de boende större möjlighet till påverkan.

Hyresgästföreningen har tillsammans med Mimer slutit ett nytt boinflytandeavtal.  Avtalet ger hyresgästerna större möjligheter till påverkan och utlovar bättre information från Mimer till hyresgästerna.

- Det nya avtalet fokuserar på att flytta inflytandearbetet nära hyresgästerna för att de verkligen ska få inflytande över sitt boende. Det ger bland annat större möjligheter till möten mellan Mimer, Hyresgästföreningen och hyresgäster lokalt i staden, säger Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare Malin Sturk.

Malin Sturk är en av dem som varit med och arbetat fram avtalet, och hon är glad över resultatet.

-Avtalet gör att all den lokala verksamhet som de fantastiska lokala hyresgästföreningarna gör kan fortsätta!

På bilden syns Tomas Östling, ordförande i Hyresgästföreningen Västerås, och verksamhetsutvecklare Malin Sturk.