Lyckade trepartssamtal i Norrtälje

I Norrtälje förs nu trepartssamtal mellan Hyresgästföreningen, den nya kommunledningen samt Roslagsbostäder. Bostadsförsörjning, integration, ombyggnation och medinflytande för de boende är några av de saker man hittills pratat om.

-Vi har hittat en bra modell med lugna och konkreta samtal, säger Birjer Johnsson i Hyresgästföreningen Norrtälje.

Idén till dessa trepartssamtal kom i samband med att Norrtälje fick en ny kommunledning efter förra valet. Både den nya konstellationen mellan S, C och MP och Roslagsbostäders ordförande var öppna för idén.

Vid första träffen deltog kommunalråden från de tre partierna, Roslagsbostäders styrelseordförande och en styrelseledamot, direktören och Birjer Johnsson samt tre personer från Norrtäljeföreningens förhandlingsdelegation.

Några av de frågor som ska tas upp på kommande möten är varför flerbostadshusen ska betala högre sopavgifter än villaägarna, höga hyror i nyproduktion, markanvisningar, underskott och räntekostnader. Även Roslagsbostäders ägardirektiv, försäljning och avkastning utifrån aktiekapital kommer att tas upp.

-Det verkar som att vi är behövda och värda att lyssna på. Till exempel tycker kommunledningen att det ska ingå en representant från Hyresgästföreningen i gruppen som ska ta fram en bostadsförsörjningsplan, säger Birjer Johnsson.

-Den här typen av dialog med respekt för varandras åsikter och tänkande är ett bra sätt att påverka bostadspolitiken, berättar Birjer Johnsson vidare.