Hyresgäster får mer inflytande

Tillsammans med boende och hyresvärdar arbetar vi på Hyresgästföreningen dagligen för att öka hyresgästers inflytande över sitt boende. Den senaste tiden har flera nya boinflytandeavtal slutits i Uppsala län, Gävleborg och Västmanland. Och flera nya avtal är på gång.

− Det känns fantastiskt att vi slutit flera nya boinflytandeavtal. Det ger goda förutsättningar till att hyresgästernas intressen blir tillgodosedda, säger Jenni Pelling, boinflytandestrateg på Hyresgästföreningen.

Sjödin fastigheter i Iggesund, Din Bostad i Gävle och Mimer i Västerås är några av de bostadsbolag som ger sina hyresgäster ökad delaktighet genom boinflytandeavtal.  

Efter tre år utan samarbete tecknade Hyresgästföreningen nyligen ett nytt avtal om boinflytande med Sandvikenhus. Som en del i avtalet regleras även rätten att påverka processerna vid alla nybyggnationer och stora ombyggnationer.

− Nu får vi en gemensam plattform som skapar förutsättningar för något riktigt bra för hyresgästerna, säger Christer Forsberg, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.  

Avtalet mellan Hyresgästföreningen och Sandvikenhus syftar till att skapa ökad trygghet, inflytande och trivsel. Genom en satsning på bland annat fler boråd ska hyresgästerna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sitt eget boende.

− Vi är jätteglada för den här satsningen på bättre boende och större boinflytande, säger Elisabeth Åslund, ordförande i Hyresgästföreningen Sandviken.

 I Uppsala län, Västmanland och Gävleborg har Hyresgästföreningen boinflytandesamarbeten med 36 bostadsföretag. Nyligen tecknade Hyresgästföreningen exempelvis en ny överenskommelse om boinflytandeverksamhet för 2016 med EHB, Enköpings Hyresbostäder. 

− Både boende och bostadsbolaget har att vinna på en bra dialog. Att få en möjlighet att påverka sitt boende leder till både ökad trygghet och trivsel för hyresgästen, säger Stefan Eklund, ordförande i Hyresgästföreningen Enköping.

En överenskommelse skiljer sig ofta från fall till fall och kan se olika ut beroende på vad parterna kommer överens om. Det kan röra sig om att parterna tillsammans bestämmer hur synpunkter eller förslag ska hanteras men det kan också röra sig om mer praktiska överenskommelser.

− Ett flertal mångåriga överenskommelser har gjorts under 2015, vilket ytterligare stärker och möjliggör inflytande för hyresgästerna. Det är roligt och bra att fler hyresvärdar vill arbeta långsiktigt. Det ger förutsättningar för en bra dialog mellan boende och hyresvärdar i framtiden, säger Jenni Pelling.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.