Hyresgäst fick ersättning för skadlig boendemiljö

UPPSALA. Höga radonvärden kan ge hyresgäster nedsatt hyra. Det meddelande nyligen Högsta domstolen i en dom. "Beskedet slår tydligt fast fastighetsägarens ansvar för en god boendemiljö", säger Alexander Kuzmicki, chef för Hyresgästföreningens juridiska enhet i Region Aros-Gävle och Mitt.

I april 2013 dömdes Uppsalahem att betala 98 000 i ersättning till en hyresgäst på Kvarngärdet i Uppsala som under en längre period bott i en lägenhet med höga radonhalter. Uppsalahem överklagade domen och senare samma år slog hovrätten fast att bolaget inte behövde betala. Hyresgästen överklagade i sin tur ärendet till högsta domstolen som gav hyresgästen rätt.

– Det känns bra att vi har kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Alexander Kuzmicki från Hyresgästföreningen.

Lägenheten på Kvarngärdet i centrala Uppsala hade förhöjda värden av radon. Detta kände Uppsalahem till, men ville ändå inte sänka hyran. Radonvärdena i lägenheten låg klart över Socialstyrelsens riktvärden. Med hjälp av Hyresgästföreningen kunde hyresgästen få en nedsatt hyra på 15%.

Har du frågor som rör ditt boende? Du kan få stöd och råd av Hyresgästföreningen. 

Vill du veta mer om vilken hjälp du som medlem kan få? Läs mer om medlemskapet.

Foto: Monica Stetzko