Full fart på boinflytande i Hudik

Hyresgästerna hos Hudiksvallsbostäder ska kunna påverka sitt boende ännu mer. Det är målet för Hyresgästföreningens boinflytandedelegater. De är i full gång med att planera nya aktiviteter och metoder för ökat boinflytande.

- Vi håller på för fullt att försöka få igång aktivitet på Håsta och i Delsbo. För att skapa engagemang planerar vi bland annat dörrknackning och trevligheter som grillfest, berättar verksamhetsutvecklare Maria Ericson.

I grannkommunen Nordanstig jobbar man bland annat med trygghetsvandringar och besiktningar av utemiljön i bostadsområden.
- Intresset är stort både hos bostadsbolaget och hos hyresgästerna, så detta är något tänker fortsätta med och till och med ha oftare, säger Maria Ericson.

En annan framgångsfaktor för att öka det lokala engagemanget är utbildningar, enligt Maria Ericson.

- Vi har jobbat hårt med utbildningar. Vi ser att ju mer lokalt vi lägger utbildningar desto fler intresserade deltagare.

 

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.