Fond för integration och gemenskap

Vill du vara med och arbeta för att välkomna flyktingar och nyanlända? Hyresgästföreningen har en fond där medlemmar och lokala hyresgästföreningar kan söka pengar för att på olika sätt stödja integrationen och gemenskapen i bostadsområdena. Som i Väster Knutby i Norrtälje, där det nu satsas stort på integration.

På området Väster Knutby finns ett HVB-boende med tolv ensamkommande flyktingungdomar. Nu planeras läxhjälp, språkkafé och trivselkvällar med mat och underhållning. Det är engagerade hyresgäster som tillsammans med Hyresgästföreningen Norrtälje initierat ett projekt för att öka gemenskapen i området och ge ungdomarna stöd på sin väg in i det svenska samhället.

- Ungdomarna träffar inte så många svenskar. Nu kan vi visa att skillnaden mellan oss inte är så stor. Det ska inte finnas något vi och dom, säger Lars Bolling som är projektledare och boende på Väster Knutby.

Projektet genomförs i samarbete med ABF Norrtälje och har fått finansiering från Hyresgästföreningens fond för att välkomna flyktingar och nyanlända.

Vill du veta mer? 
För mer information om hur du kan söka medel från Hyresgästföreningens fond för att välkomna flyktingar och nyanlända, kontakta Silla Odhnoff, silla.odhnoff@hyresgastforeningen.se

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.