Ännu bättre samverkan i Ovanåker

Hyresgästföreningen och Aefab i Ovanåker har undertecknat ett omarbetat boinflytandeavtal.

- Vi har ett bra samarbete och har nu ytterligare förtydligat hur vi jobbar med delaktighet för hyresgästerna, säger Victoria Selin på Aefab.

Kopplat till avtalet finns en treårig verksamhetsplan som bland annat innehåller integrationsarbete och familjeaktiviteter med syfte att starta upp nya lokala hyresgästföreningar.

– Vi arbetar långsiktigt med att möjliggöra för alla hyresgäster att engagera sig, berättar Marlene Johansson som är ordförande i Hyresgästföreningen Bollnäs-Ovanåker.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.