Varenda krona behöver en motivering!

I dagens ekonomiska läge med låga kostnadsökningar och räntor ser Hyresgästföreningen ingen anledning att hyrorna ska öka mer än inflationen.

− Det är ett otroligt bra läge att hålla hyrorna nere, säger Mårten Gulin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

I flera år har hyrorna ökat mer än inflationen trots att samhällsekonomin är stabil. Inför årets förhandlingar har Hyresgästföreningen noggrant analyserat den svenska samhällsekonomin och kan konstatera att det förmodligen aldrig varit mer lönsamt att äga och förvalta fastigheter än nu. Räntorna är rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Det finns flera anledningar till att hålla hyreshöjningarna nere. En viktig aspekt är den disponibla inkomsten och skillnaderna mellan den som äger sin bostad och den som hyr. Även om inkomsten har ökat sedan 2006 är det stora skillnader. För hyresgäster har ökningen varit ytterst blygsam medan den för villaägare och bostadsrättsinnehavare har resulterat i 50 000 - 60 000 kronor mer att röra sig med per år. Värst har det varit för pensionärer och barnfamiljer. För en barnfamilj i hyresrätt har den disponibla inkomsten knappt rört sig sedan 2004.

Hyresutvecklingen i jämförelse med konsumentprisindex har varierat över tid men gapet har ökat sedan 2012.

Vi menar att jämförelsen med KPI ska väga tyngre i hyresförhandlingarna när inflationen är nästan obefintlig och taxor och avgifter ger måttfulla höjningar. Om vi inte ser till att de förutsättningar som råder idag förbättras kommer orättvisan snart att visa sig allt starkare, förklarar Mårten Gulin.

Runtom i Sverige ser vi indikationer på att hyresbolagen yrkar lägre hyreshöjningar än på många år. Om den trenden smittar av sig i Region Aros-Gävle återstår att se.

Vi är redo att ta vårt ansvar för 2016 års hyresförhandlingar. Nu är det upp till bevis om bostadsbolagen är redo att ta sitt, säger Mårten Gulin.