Vad händer i BoKvarprojektet i Knivsta?

Under en längre tid pågick förhandlingarna mellan Knivstabostäder och Hyresgästföreningen om renoveringsbehovet i Knivsta. Det hela handlade om ett ramavtal som successivt arbetades fram. Avtalet innebar i korthet att det under en sjuårsperiod skulle genomföras åtgärder i form av relining av stammar, fönsterbyten, värme- och ventilationsåtgärder samt vissa yttre fasadarbeten.

Efter ett stort bostadsmöte och omröstning i förhandlingsdelegationen klubbades beslutet att ramavtalet skulle undertecknas.  

- Det här är ett väldigt bra avtal. BoKvarmodellen är unik i sitt slag – till och med KTH (Kungl. Tekniska Högskolan) har visat intresse för projektet. När det är stora renoveringar i görningen är det inte alltid lätt att hitta lösningar som passar alla. Visst fanns det motsättningar när ramavtalet tecknades, men jag känner att den här modellen är den bästa lösningen för hyresgästerna och Knivstabostäder. Den stora risken i ombyggnadsprojekt är att hyrorna ökar rejält och att hyresgäster blir tvungna att flytta. Med den här modellen har de allra flesta möjlighet att kunna bo kvar, förklarar Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

Ramavtalet, eller BoKvarmodellen som den kallas, finansieras under en tioårsperiod enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en renovering med ytterst måttliga och förhandlade hyresjusteringar. Under avtalets tecknande bildades också en samrådsgrupp med hyresgäster från fastigheterna och representanter från Knivstabostäder. Denna grupp träffas med jämna mellanrum för att diskutera tidsplan och åtgärder. Efter deras första möten har nu en plan för 2016 arbetats fram.

Under 2016 kommer en betydande del av reliningåtgärderna att genomföras med största vikt på områdena Granbacken och Tallbacken. Dessa prioriteringar har gjorts efter var de största behoven finns. Förhandlingsdelegationen har dessutom förhandlat med Knivstabostäder om hyresjusteringen 2016 och enats om 1,85 % från 1 juni.

- Det är viktigt att ha en samrådsgrupp. Det ökar på transparensen i arbetet och hyresgästerna har större möjlighet att kunna påverka ingreppen i sina hem. För det är ju ändå det vi handskas med här, människors hem och liv, berättar Lena Jansson Nordin.

Under hösten 2016 kommer samrådsgruppen att utvärdera renoveringsarbetet så långt. I utvärderingen kommer de att se extra noggrant på kvalitet, genomförande och ekonomi. På så vis kan de, i samråd med Knivstabostäder, ta fram förslag på förbättringar för kommande år, 2017 – 2022.