Privata hyresvärdar i Uppsala fick backa

I februari i år strandade hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och flera privata hyresvärdar i Uppsala. Fler än 7 000 hyreslägenheter berördes av strandningen. Nu har Hyresgästföreningen tecknat överenskommelser med Rikshem, Stena och Heimstaden och det innebär också att ärendena hos Hyresnämnden dras tillbaka.

Hyresgästföreningen i Uppsala har med hänsyn till rekordlåga räntor och goda ekonomiska förutsättningar för fastighetsbolagen argumenterat för låga hyreshöjningar. Därför kom bolagens yrkanden om höga hyreshöjningar som en överraskning.Efter ett antal förhandlingstillfällen lämnade fastighetsägarna förhandlingsbordet i februari. 

Förhandlingarna återupptogs igen i april och nyligen har det tecknats ett antal överenskommelser som ger hyresgästerna betydligt lägre hyreshöjningar än vad fastighetsägarna begärde. 

- Det här visar att fastighetsägarna var fel ute med sina tänkta hyreshöjningar, säger Helena Åhlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen. Högre höjningar hade inte varit rimligt och det är bra att fastighetsägarna lyssnar på goda argument.

Helena Åhlberg är nöjd med att Hyresgästföreningen fått hyresvärdarna att backa från sina ursprungliga yrkanden samtidigt är hon bekymrad över hur Fastighetsägarna uppträder i förhandlingarna. 

- Hyresgästföreningen arbetar för dagens och morgondagens hyresgäster. För att kunna skapa förutsättningar för allas rätt till bostad till rimlig kostnad måste vi ha ett fungerande förhandlingssystem. Den här förhandlingsomgången har visat hur viktigt det är att parterna är beredda att ta gemensamt samhällsansvar, förklarar Åhlberg. 

Samtidigt som förhandlingarna med de privata fastighetsägarna tagit tid blev det ingen förhandling överhuvudtaget för Uppsalahem och Studentstaden med runt 15 000 lägenheter. Redan i december meddelade det allmännyttiga bostadsbolaget att de inte avser begära några hyreshöjningar förrän tidigast från 1 juli 2016.

Det ekonomiska läget med låga kostnadsökningar och räntor gör att Hyresgästföreningen även inför kommande förhandlingar tror på låga hyreshöjningar.

Kontaktpersoner:
Helena Åhlberg, förhandlare, 070-975 90 18
Johan Lindahl, pressekreterare/utredare, 072-712 51 29

Helena Åhlberg, förhandlare Hyresgästföreningen Aros-Gävle. Fotograf: Niklas Lundengård