Nytt boinflytandeavtal i Hofors

Vi ser en glädjande trend där Hofors nu fått en högre inflyttning där kommunens invånarantal inte minskat i samma takt som tidigare.

Glädjande nog är uthyrningsgraden högre nu än den varit de senaste åtta åren i utflyttningsorten Hofors. Vakanserna minskar och Hyresgästföreningen har ett mycket gott samarbetsklimat med Hoforshus. Det här goda samarbetet resulterade idag i en treårig överenskommelse om boinflytandeverksamhet! Vi kommer gemensamt att arbeta för att öka engagemanget i Hofors, dels genom utbildningssatsningar och dels genom samverkan med andra föreningar i kommunen.

.

För mer information kontakta boinflytandestrateg Jenni Pelling jenni.pelling@hyresgastforeningen.se eller 010-459 13 62