Påverka området = SANT

Hallå där…Ermina Ilic, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, som tillsammans med boende i bostadsområdet Byjorden i Köping fick kommunen att sänka ner asfalten på trottoaren vid Byjordsgatan/Sveavägen för att underlätta för hyresgäster med rullatorer att komma över gatan.

Hur känns det att tillsammans med boende ha påverkat kommunen?

-Det känns helt underbart och stort. Det känns bra att veta att det faktiskt går att påverka kommunen och att de lyssnar på hyresgästernas behov.

Varför är det viktigt att asfalten på trottoaren sänks ner?

-I området Byjorden bor i dag många hyresgäster med rullatorer och det är viktigt att de smidigt kan röra sig i området. Tidigare var det svårt att komma över gatan i korsningen, framförallt på vintern när det var mycket snö eftersom kanten på trottoaren var hög och stora mängder snö samlades längs med kanterna. I stället för att gå över den mindre gatan så genade många över en större bilväg vilket ökade olycksrisken. Som tur var agerade kommunen innan någon olycka inträffade.

Hur gick ni till väga?

-I augusti 2014 träffades trivselgruppen Byjorden, representanter från hyresvärden KBAB och jag för att diskutera utemiljön på området samt lyssna på hyresgästernas synpunkter och önskemål. Hyresgästerna framförde flera önskemål. De flesta åtgärdades av bostadsbolaget ganska snart. Men att sänka trottoarkanten var inget som gick att lösa direkt.

-På hyresgästernas inrådan skrev jag ett mejl till tekniska kontoret i Köping där jag förklarade mer om boinflytandearbetet och vilka önskemål som hade kommit upp på mötet med hyresgästerna. Jag poängterade att hyresgästernas trygghet måste komma på första plats och denna fråga var av högsta prioritet. I mailet bifogade jag anteckningar och ritningar.

-Tre veckor senare fick jag ett mejl från en gatuingenjör/projektledare på Tekniska kontoret i Köping. I mejlet stod det att frågan skulle ta upp frågan på deras drift- och planeringsmöte i oktober 2014. Tiden gick och svar uteblev. Jag skickade därför ett nytt mejl. Kort efter det fick jag ett svar att Tekniska kontoret skulle sänka de höga trottoarkanterna i den berörda korsningen under 2015, efter att redan inplanerade arbeten hade gjorts. Nu ett år senare så är det äntligen klart.

Vad tycker du om kommunens agerande?

- Det är jättebra att det äntligen hände något men det kunde ha gjorts lite tidigare. Men jag är glad att de till slut tog till sig de boendes önskemål.

Nu när det öppnats en dialog med kommunen, har de boende i Byjorden fler förslag på förändringar i sitt närområde?

- Ja, Trivselgruppen Byjorden har själva tagit kontakt med kommunen och haft flera möten. Det är trafikfrågor och skyltning på området det handlar om. De känner att kommunen lyssnar på dem. Jag är övertygad om att det kommer att leda till ett bra resultat.

Har du några fler tips på hur man kan påverka frågor i sitt närområde?

- Som hyresgäst kan man engagera sig och påverka närområdet på olika sätt. Man kan arbeta i nätverk med andra likasinnade, bilda projekt- eller arbetsgrupper tillsammans med sina grannar, vara med i styrelsen för en lokal hyresgästförening eller arbeta med olika former av fritidsverksamhet. Om man vill kan man vara med och engagera sig i en enda viktig fråga och bilda en arbetsgrupp utifrån den.

- Om man kommer på något som man vill förändra så måste man börja med att undersöka vem som har ansvaret. Vill man till exempel sänka ner asfalten på en trottoar så måste man först ta reda på om vägen sköts av kommunen eller om den ägs av privat aktör. Därefter kan man inleda dialog med den ansvarige.

- Om man själv känner att man inte vet vart man ska börja så kan man, om det finns en Lokal Hyresgästförening i området, ta kontakt med dem för att få hjälp med att driva frågan vidare. Finns inte det så kan man vända sig till kommunföreningen eller den kommunansvarige verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen. Men det är viktigt att initiativet kommer från de boende om vi ska hjälpa till. De som bor i området vet vad som är bäst för dem och hur trivseln och tryggheten kan förbättras. Men man måste våga ta initiativ. Allt går bara man vill och vågar.

Ermina Ilic, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle. Fotograf: Niklas Lundengård