Nu finns vi på flera språk

Nu utökar vi våra språkresurser i mötet med människor i bostadsområden. Rahaf Abu Shaer och Mohamed Mussa jobbar som informatörer och berättar om Hyresgästföreningen på arabiska, afariska, amarinja och tigrinja.

- De flesta jag pratar med känner inte till Hyresgästföreningen, men många tycker att det verkar vara bra när jag berättar mer, säger Rahaf Abu Shaer.

Hon börjar ofta med att gå runt i ett område för att informera och berätta om Hyresgästföreningen. Efter någon månad tar hon en vända till, och då kan det finnas personer som tänkt igenom saken och väljer att gå med som medlem.

Rahaf Abu Shaer har också startat en ny förening för människor med arabisk bakgrund, som ett sätt att få nyanlända att känna sig välkomna och inkluderade. De möten man har hålls på arabiska. Svensktalande är förstås också välkomna till de mötena – då tolkar Rahaf Abu Shaer till svenska för dem. I Gävle är också en satsning på språkcafé och aktiviteter för nyanlända barn på gång. Rahaf Abu Shaer passar på att skicka med en efterlysning:
-Det vore jätteroligt om fler svenskar mellan 20 och 30 år ville engagera sig i aktiviteter som vänder sig till nyanlända barn och ungdomar!

Mohamed Mussa möter många nyanlända i sitt arbete. Han tycker att den här satsningen handlar om så mycket mer än att bara skriva in nya medlemmar.

-Som nyanländ i ett land behöver man information om hur saker fungerar i samhället. Information om just boendet är jätteviktigt, eftersom det är en central del för alla. Vi kan ge den informationen och bidra till att människor känner sig trygga i sitt boende och förstår sina rättigheter. Det är en viktig del i integrationen!

 Jimmy Rödlund är chef för medlemsutvecklingsenheten och har varit drivande i projektet med flerspråkiga informatörer. Han ser det som ett naturligt steg.

-Det är viktigt att vi ser och förstår vad som händer i samhället och anpassar oss till verkligheten, säger han.

Information om Hyresgästföreningen på olika språk finns också skriftligt på turkiska, arabiska, somaliska, engelska, sorani, spanska och persiska. Du hittar informationen här.  
Tipsa gärna nyanlända grannar om sidan, eller skriv ut och dela med dig!

Rahaf Abu Shaer, Jimmy Rödlund och Mohamed Mussa. Fotograf: Petra Olofsson