Mer inflytande för hyresgästerna i Enköping

Ökat inflytande för hyresgästerna och en bra dialog med hyresvärden. Det blir resultatet av det nya boinflytandeavtal som Hyresgästföreningen tecknat med EHB, Enköpings Hyresbostäder.

Syftet med avtalet är att bägge parter gemensamt ska utveckla hyresrätten till ett boende som kännetecknas av trygghet, inflytande och trivsel. Ett boende med god kvalité och till en rättvis hyra.

En av nyheterna i överenskommelsen för 2016 är att Hyresgästens dag ska arrangeras i samarbete mellan EHB och Hyresgästföreningen.
- EHB kommer i framtiden att jobba närmare hyresgästerna i en bra och nära dialog. Att utveckla ett närmare samarbete med den lokala hyresgästföreningen är ett steg i denna riktning. Det känns jätteroligt att tillsammans med Hyresgästföreningen genomföra fler aktiviteter ute i våra områden redan nästa år, säger Jennie Sahlsten, VD EHB.

- Hyresgästföreningen är glada över årets överenskommelse om boinflytandeverksamhet som ingåtts tillsammans med EHB. Det ger de boende ökade möjligheter till inflytande i sin lägenhet och kommer också leda till en bra dialog mellan de boende och bostadsbolaget.

-Både boende och bostadsbolaget har att vinna på en bra dialog. Att få en möjlighet att påverka sitt boende leder till både ökad trygghet och trivsel för hyresgästen, säger Stefan Eklund, ordförande i Hyresgästföreningen Enköping.

Alla boinflytandeaktiviteter som arrangeras av Hyresgästföreningen vänder sig till alla EHBs hyresgäster, oavsett om dessa är medlemmar i Hyresgästföreningen eller inte. Representanter från Hyresgästföreningen och EHB träffas regelbundet under året och stämmer av verksamheten. Första aktivitet 2016 blir att tillsammans presentera resultatet av årets hyresgästenkät på plats ute i bostadsområdena.

Kontakt:
EHB: Jennie Sahlsten, VD EHB 0171-62 58 25, jennie@ehb.se
Sara Grandin, marknadschef EHB 0171-62 58 38, sara@ehb.se

Hyresgästföreningen: Karin Enblom, verksamhetsutvecklare,
010-459 15 60, karin.enblom@hyresgastforeningen.se

Stefan Eklund, ordförande Hyresgästföreningen Enköping 070-559 92 98, s.eklund@gmail.com