Lyckat ungdomsprojekt fortsätter

Ungdomar blir ambassadörer och förebilder, och skapar trygghet och trivsel i sitt eget bostadsområde. Det är syftet med det lyckade projektet Pettersbergs ambassadörer i Västerås. Nu står det klart att projektet fortsätter under 2016, bland annat tack vare ekonomiskt stöd från bostadsbolaget Rikshem.

- Detta är bland det roligaste jag jobbat med, säger Ermina Ilic, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. 

Projektet startade år 2013 som ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Pettersbergs fritidsgård. En grupp ungdomar bildade då Pettersbergs ambassadörer.

Ambassadörerna har bland annat städat i området, utfört trygghetsvandringar, gått en utbildning i grannsamverkan, hjälpt äldre i området i hur man använder mobiltelefoner samt packat varor på Ica. De träffar även stadens ungdomspoliser med jämna mellanrum för att utbyta tankar och erfarenheter. Ambassadörernas engagemang gör att flera generationer möts, vilket leder till en större förståelse mellan alla boende i området.

-Vi tror att möjligheten att få vara delaktig i frågor som berör en skapar en känsla av samhörighet. I förlängningen får vi en trevligare atmosfär i området för alla. På individnivå tror vi att projektet skapar ett skyddsnät för ungdomarna som gör att risken minskar att de faller igenom och ägnar sig åt destruktiv sysselsättning. Vi strävar efter att påverka ungdomarna att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare, säger fritidsledare Bedros Özgun, huvudansvarig för Pettersbergs ambassadörer.

Han fortsätter:
- Vi som arbetar på fritidsgården har sett att projektet med Pettersbergs ambassadörer har gett ringar på vattnet. Det har blivit populärt och attraktivt för våra ungdomar att få vara med i gruppen. De bemöter oss vuxna och övriga besökare på fritidsgården med respekt och vänlighet. De är hjälpsamma och alerta, glada och trevliga. Vi ser att behovet är stort att projektet får fortlöpa, och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete. För Pettersberg i smått och samhället i stort!

Engagerade ungdomar skapar trygghet och gemenskap i bostadsområdet Pettersberg i Västerås. Fotograf: Ermina Ilic