Det går att ändra bilden av en stadsdel

Engagerade människor kan tillsammans ändra bilden av en stadsdel. Det var ett av budskapen som lyftes under en medborgardialog som genomfördes förra veckan i stadsdelen Andersberg i Gävle.

Det kändes som vi satte igång någonting och många berättade på och efter mötet att de ville göra mer saker i Andersberg. Det hände saker på plats och några bokade möten samt bytte telefonnummer, säger Sanna Backeskog, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Dialogen var den andra träffen i en serie där boende och representanter från olika föreningar träffas för att inspirera varandra till att påverka sitt närområde. Ett 40-tal personer var på plats för att ta del av föredrag, workshops och samtal.

Kvällen började med ett kort referat om vad som gjordes vid föregående dialog. Sedan fick tre inbjudna inspiratörer berätta om projekt de genomfört, på olika ställen i Sverige och världen. Inspiratörerna delade med sig av sina erfarenheter av att planera, finansisera och genomföra en idé. En av de inbjudna inspiratörerna var Abed Qatanani som arbetat med ungdomsprojekt och integration under stora delar av sitt liv. Han delade med sig av sina erfarenheter av hur man kan påverka bilden av sin stadsdel.

Det gick ett sus av igenkänning genom salen och man kunde nästan ta på stämningen och engagemangslusten när Abed berättade om hur trött han var på utomståendes bild av området Stenhagen i Uppsala där han bodde. Abed beskrev hur han och hans kompisar trivdes i sitt område och inte kände igen sig i den problembild som medier och politiker målade upp berättar Sanna Backeskog.

Jag tror att många tog med sig Abeds budskap att det enda sättet som man kan ändra en bild av en stadsdel är att engagera sig.

Efter föredragen fick besökarna själva dela med sig av goda exempel som gjorts i Andersberg under samtal i storgrupp. Sedan blev det fika och uppmaning till mingel. Representanter från olika organisationer, kommunen samt boende från Andersberg deltog under kvällen och responsen från de besökande var mycket positiv berättar Sanna Backeskog.

Hyresgästföreningen har under flera år medverkat i ett integrationsprojekt och nätverkssamarbete, tillsammans med Gävlegårdarna, med syfte att stärka föreningar och individer som vill engagera sig i Andersberg. Nätverket som kallas Andersbergsgruppen har tidigare anordnat olika typer av träffar och samverkat kring olika projekt.

 Det fanns ett önskemål från de boende att lära sig mer om hur de kan arbeta med och planera projekt. Detta önskemål fångades upp och tillsammans bestämde vi oss för att genomföra flera medborgardialoger för att inspirera och uppmuntra boende till att engagera sig, säger Sanna Backeskog.

Tillsammans med lokala representanter från de lokala hyresgästföreningarna i området leder Sanna Backeskog Andersbergsgruppen.

- Min viktigaste roll är att matcha olika behov. Om till exempel en förening i området utrycker önskemål om att vilja anordna läxläsningshjälp så försöker jag se om de kan samverka med en annan förening som redan är igång och gör just det, säger Sanna Backeskog.

Anderbergsgruppen är ett samarbete mellan olika aktörer i Andersberg, som till exempel Gävlegårdarna, Kultur och föreningsstöd, familjecentralen, Biblioteket, Helges fritidsgård, Studiefrämjandet, flera lokala Hyresgästföreningar, Somaliska kvinnoföreningen, Kurdiska föreningen, Scouterna, PRO, Verdandi, Ungdomsambassadörerna, hundgruppen samt några extra engagerade och intresserade hyresgäster.

Vi fungerar som en nätverksgrupp som samarbetar med varandra för att göra bra saker tillsammans i Andersberg, och för att fånga upp idéer och önskemål från de som bor i stadsdelen. Framgångsfaktorn är att alla som deltar ser vilka vinster samarbete ger. Vi har möten i storgrupp cirka åtta gånger om året, men utser arbetsgrupper inför specifika projekt och aktiviteter där alla som vill får vara med, säger Sanna Backeskog.