Att du blivit uppsagd betyder inte alltid att du måste flytta

Har din hyresvärd meddelat dig att du är uppsagd? Det innebär nödvändigtvis inte att du måste flytta.

I förra veckan hjälpte vår jurist Anna Hallberg en hyresgäst som blivit uppsagd av sin hyresvärd. Uppsägningen av hyreskontraktet var inte korrekt gjord eftersom hyresgästen hade fått en för kort uppsägningstid.

I ett annat ärende trodde både hyresvärden och förvaltaren att hyresgästen skulle flytta ut så fort uppsägningstiden var slut. De krävde bara in nycklarna och undrade varför hyresgästen inte hade börjat packa ännu, vilket gjorde henne väldigt orolig.

Men så enkelt går det inte till att få bort dig från lägenheten. Hyresvärden måste först få ett beslut om avflytt från antingen hyresnämnden, tingsrätten eller kronofogdemyndigheten. Det är även hyresvärden själv som måste ta initiativ till en sådan process. Om han inte gör det så får du bo kvar, vilket är huvudregeln.

Den vanligaste vägen är att uppsägningsärenden går via hyresnämnden, som liknar en domstol. Om du som hyresgäst förlorar i hyresnämnden kan du överklaga till Svea hovrätt. Du riskerar aldrig att betala motpartens advokatkostnad i uppsägningsärenden som börjat i hyresnämnden.

Om du blivit uppsagd och fått en kallelse till hyresnämnden bör du vända dig till Hyresgästföreningen. Då kan vi tillsammans göra en bedömning av hur det kan gå i nämnden. Om du riskerar att få flytta kanske ni kan hitta en alternativ lösning och föreslå den för värden, till exempel att du får ett hyresavtal på bestämd tid med kortare uppsägningstid under en period, för att visa att du klarar av att betala i tid.

Anna Hallberg är jurist på Hyresgästföreningen i Uppsala. Fotograf: Niklas Lundengård