Vilka diskrimineras på den krisande bostadsmarknaden och varför?

Hyresgästföreningen Region Norrland deltar tillsammans med andra regioner och förbundet i den traditionella Almedalsveckan i Visby, Gotland. I samband med detta genomför vi ett seminarium. Temat på seminariet är diskriminering på bostadsmarknaden.

I den svenska diskrimineringslagen står det att ingen människa får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Men tyvärr så sker det ändå. 

Hyresgästföreningen anmälde nyligen ett privat fastighetsbolag i Göteborg till Diskrimineringsombudsmannen (DO) sedan sökande fick uppge nationalitet i Hyresintresseanmälan.

Det var ett av de 540 ärenden hos DO som gäller diskriminering på bostadsmarknaden.

Enligt en mäklarstudie av DO från 2010, med 150 hyresvärdar på 90 olika orter, förekom det framförallt misstänksamhet mot romer och personer med muslimsk bakgrund. Enligt studier bidrar detta till boendesegregering i samhället. 

”En bostadsmarknad med hög efterfrågan och bostadsbrist underlättar för fastighetsägare att selektivt välja och placera hyresgäster. DO:s statistik visar att detta är ett problem, men det är en fråga som inte diskuteras särskilt mycket”, säger Ali Qadiri, bostadspolitisk utredare hos Hyresgästföreningen Region Norrland.

Seminariet hålls den 6 juli 2016 klockan 13:45-14:45 på Wisby Strand Congress & Event.