"Vi har ett av världens bästa hyresförhandlingssystem"

Hyresgästföreningen förhandlar hyran för de flesta av landets hyresgäster. Vid förhandling med hyresvärden bevakar Hyresgästföreningen att hyran inte blir högre än hyran i andra, likvärdiga lägenheter. På senaste tiden har flera aktörer i samhället jobbat flitigt för att få bort den svenska förhandlingsmodellen.

Conny Säker, nytillträdd förhandlingschef för Hyresgästföreningen region Norrland, försvarar systemet och kan inte se något annat system som skulle vara bättre.
- Jag tycker det är ett av världens bästa förhandlingssystem. Det är många som klagar på vårt nuvarande system och tycker att det är fel, men det har ändå gett oss bra bostäder, bra områden, och nästan ingen bor i en dålig bostad, säger Conny Säker.

Viktiga ramavtal

Hyresgästföreningen har ett mycket viktigt uppdrag, som är att stärka hyresgästernas ställning i samband med upprustning och ombyggnationer. Idag har hyresgäster inga egentliga möjligheter att vara med och påverka hur mycket upprustningen i deras hem ska få påverka deras hyra. Det är inte ovanligt med hyreshöjningar på mellan 50 - 60 procent efter en ombyggnad vilket får till följd att många inte har råd att bo kvar. Enligt Boverket tvingas 25 procent att flytta inför, under och efter en ombyggnad för att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Normal omflyttning är 14 procent. 

- Vi som förhandlar arbetar för att teckna ramavtal med fastighetsägare vid ombyggnationer. Ramavtalen syftar till en tidig dialog om ombyggnationen där hyresgästerna fått möjlighet att välja omfattning på ombyggnationen, ofta i tre nivåer, och därmed storleken på hyreshöjningen.

Fördelen med detta är att hyresgästerna då har fått vara delaktiga och hyresvärden har fått nöjda boende och en smidigare ombyggnation och sluppit en rättsprocess. 

Stärkt ställning för hyresgäster 

Nyligen överlämnade utredningen Stärkt ställning för hyresgäster sina förslag till regeringen. Utredningen kom till på grund av att rättsskyddet för hyresgästerna ansågs för svagt. Om förslagen antas kommer sannolikt fler människor kunna bo kvar i sina hem, även efter en ombyggnad. 

En större tydlighet i lagen betyder att de bolag som missköter sin relation med sina hyresgäster får anstränga sig mer. Det finns inget i en förändrad lagstiftning som förbjuder ombyggnader eller ger hyresgäster veto. Däremot föreslås ökad transparens och tydligare information till hyresgästerna och en tydligare bild av vad ombyggnaden får för konsekvenser. 
- Det är bra för hyresgästerna, bra för samhället och faktiskt också bra för fastighetsägare, säger Conny Säker. 

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.