Stolt över engagemanget

Medlemmarna motsatte sig försäljningen och Hyresgästföreningen tog upp kampen. Trots utfallet är ordföranden stolt över det arbete som föreningen och medlemmarna hann med på kort tid.

Den 10 februari informerade det kommunägda bostadsbolaget Östersundshem att man vill sälja 1 698 hyresrätter till privata Rikshem. Med en medlemsundersökning samt många samtal från kritiska medlemmar i ryggen startade föreningen Storsjöbygden med stöd av tjänstemän ett intensivt arbete för att skapa opinion mot försäljningen och förmå fullmäktigeledamöterna, som hade det sista ordet om affären, att stoppa den. 

Debattartiklar, medverkan i nyhetsinslag och informationsmöten avlöste varandra och utfördes i samverkan med PRO Jämtland Härjedalen. Kritiken från medlemmarna handlade bland annat om att försäljningen skulle leda till en försvagad allmännytta i Östersund, vilket påverkar politikens inflytande över bostadsförsörjningen samt hyresgästernas inflytande över sitt boende. Man befarade också att köparen Rikshem, som i andra delar av landet gjort omfattande ombyggnationer och kunnat motivera hyreshöjningar på upp till 70 procent, skulle göra samma sak här.

Flera medlemmar lyfte fram frågan om vad som skulle hända med bofonderna och boinflytande avtalen. Svaren som de boende fick om det var lite blandade och från föreningens sida kunde man bara hänvisa till vad de båda parterna sade.

Trots ett intensivt opinionsarbete röstade fullmäktige den 17 mars för en försäljning. Rikshem tar över de sålda lägenheterna den 1 juli. 

Anne-Christine Strömberg, ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden” Det var jättetråkigt och även sättet det skedde på. Östersundshem borde ha informerat hyresgästerna om affären och gett dem chansen att påverka innan man skrev avtal med Rikshem. Det handlar om människors hem och att bara få det svart på vitt, att det är sålt - det är inte konstigt att människor reagerar med både oro och ilska”, säger Anne-Christine Strömberg ordförande för Hyresgästföreningen Storsjöbygden. 

Hon är ändå stolt och hoppas att alla medlemmar som bidrog till kampen också är det. 
”Vi gjorde mycket på kort tid och fick ju också en del politiker att säga att frågan inte borde ha beslutats innan man hade all fakta på bordet. Vi visade också att vi verkligen behövs. Nu gäller det att fortsätta vårt arbete att värna våra medlemmars boendesituation i våra samtal med Rikshem”, säger Anne-Christine Strömberg.