Samrådsavtal mellan Hyresgästföreningen och Bodenbo skapar möjligheter för hyresgäster

Samrådsavtal ger Bodenbos hyresgäster ökat inflytande vid ombyggnationer.

Hyresgästföreningen Region Norrland och Stiftelsen Bodenbo har tecknat ett avtal om hyresgästers inflytande vid ombyggnationer.

Avtalet omfattar hyresgästers möjlighet till inflytande vid ombyggnationer i Stiftelsen Bodenbos fastighetsbestånd och gäller tills vidare.

Norra delarna av landet har hittills varit relativt förskonat från stora ombyggnationer som lett till stora hyreshöjningar, men Hyresgästföreningen räknar med att ombyggnationsvågen även kommer hit.

Hyresgästföreningen arbetar därför nu för att få, i första hand, stora hyresvärdar att skriva samrådsavtal, så att hyresgästen ska kunna få ett ökat inflytande över sitt hem.

Genom ett samarbetsavtal får hyresgästerna själva möjligheten att påverka och ha inflytande över omfattningen av ombyggnationen och därmed också hyran. Det blir ett förfaringssätt baserat utifrån individuella förutsättningar och önskemål.

”Vi är övertygade om att detta samarbete leder till bättre ombyggnationer”, säger Harald Högström, ordförande Hyresgästföreningen Boden och fortsätter:

”Det är inte bara till gagn för hyresgästen, utan även för hyresvärden som undviker tvister om ombyggnationer, de får nöjda hyresgäster som har fått vara med och påverka sitt boende och värdarna slipper också omflyttningar då folk har råd att bo kvar i sina lägenheter”.

”Vi ser absolut en nytta med ett gemensamt samrådsavtal. Vi verkar för att skapa ett gott boende och är måna om våra hyresgäster. Vårt mål är att de ska bo bra och även vara med och bestämma över sitt boende. Det skapar möjligheter för alla. Därför ser vi en nytta med att samarbeta med Hyresgästföreningen i denna fråga”, säger Johan Johansson, VD, Stiftelsen Bodenbo.

Detta avtal är det fjärde avtal som undertecknats i Region Norrland så här långt.
Läs även Samråd ger bättre ombyggnationer

Harlad Högström, ordförande Hyresgästföreningen Boden och Bodenbos VD Johan Johansson tar i hand efter slutet avtal.