Rätt person på rätt uppdrag

Valberedningen har ett av de viktigaste uppdraget i föreningen. De ska hjälpa medlemmarna att utse en kompetent och välfungerande styrelse. Det är inte alltid så lätt, likt ett pussel ska valberedningen hitta engagerade medlemmar som tillsammans kan bilda en drivande och engagerad styrelse.

Vid Hyresgästföreningen Region Norrlands fullmäktigemöte valdes en ny Eva Lundsqvist, sammankallande valberedningen Region Norrlandvalberedning. Eva Lundqvist, som utsågs till sammankallande i nya valberedningen, är taggad inför uppgiften och kommer att satsa på ett mer uppsökande arbetssätt än som varit tidigare.

– Vi ska ut mer på fältet, mer aktivt delta i festivaler till exempel och träffa lokala hyresgästföreningar. Det har inte gjorts i någon större utsträckning förut så det behövs. Vi behöver bli mer representativa i styrelsen, representera olika åldrar, kön och etnicitet, säger hon.

Förutom Eva Lundqvist så består nya valberedningen av Kenneth Norberg, Elin Tjäder, Sven-Olof Leppäniemi och Rauno Sirén.

Bli medlem, från 80 kronor i månaden