Poängen med poängen

Under flera år har Hyresgästföreningen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Skebo jobbat med att se över hyressättningssystemet i Skellefteå. Syftet med systemet är att skapa rättvisare hyror.

Så funkar det nya förhandlingssystemet

Hyran bestäms genom att Hyresgästföreningen och bostadsbolaget förhandlar om hur stora hyresintäkter bolaget kommer att behöver för året. Dessa siffror får man fram efter att företaget presenterat kalkyler för vilka kostnader man beräknas ha nästa år. (löner, underhåll, elkostnader, renhållningskostnader med mera.) Den summan ska sedan fördelas mellan fastighetsbolagets hyresgäster genom hyresintäkter.

Hur stor del du som hyresgäst ska betala bestäms då efter ett poängsystem i det nya hyressättningssystemet. Hur poängen räknas fram kan du läsa mer om i foldern Poängen i Skellefteå