Samråd ger bättre ombyggnationer

En typ av ärenden som våra jurister arbetar med och hjälper dig som medlem med är ombyggnationer av lägenheten eller någon del av fastigheten som räknas som gemensamt utrymme, till exempel en tvättstuga.

Definitionen för en ombyggnation är att den ska leda till en standardhöjning som motiverar en hyresändring med mer än 100 kronor. För att få göra denna typ av ombyggnation måste din hyresvärd ha ditt godkännande. Vill du inte ha ombyggnationen kan du motsätta dig det och med hjälp av Hyresgästföreningen förhandla med hyresvärden om det.

Om hyresvärden ändå vill genomföra ombyggnationen kan han ansöka om det hos hyresnämnden för att få åtgärden godkänd. I det fall hyresgästen vill det, företräder Hyresgästens jurist hyresgästen i den rättsprocessen.

Nicklas Sundell, chefsjurist Hyresgästföreningen Region NorrlandNiclas Sundell, chefsjurist Hyresgästföreningen Norrland konstaterar att hyresgästens juridiska ställning i samband med ombyggnationer tyvärr är svagt.

I södra delar av landet har det varit en del uppmärksammade ombyggnationer där hyrorna höjts väldigt kraftigt. Än så länge har region Norrland varit relativt förskonad från sådana stora ombyggnationer, men Hyresgästföreningen räknar med att ombyggnationsvågen även kommer hit.

"Det är inte frågan om utan om när. Vi arbetar därför nu för att försöka få i alla fall stora hyresvärdar att skriva samrådsavtal med oss, så att hyresgästerna ska kunna få inflytande över omfattningen av ombyggnationen", säger Niclas Sundell.

Genom ett sådant avtal skulle hyresgästerna exempelvis kunna välja mellan tre olika ombyggnationstyper, enkel, medel och avancerad, som skulle vara förknippade med olika stora hyreshöjningar.

"Vi är övertygade om att detta skulle leda till bättre ombyggnationer", säger Niclas Sundell och fortsätter:

"Det skulle inte bara vara till gagn för hyresgästen utan även för hyresvärden, som skulle slippa tvister om ombyggnationer, de får nöjda hyresgäster som har fått vara med och påverka sitt boende och värdarna slipper också omflyttningar då folk har råd att bo kvar i sina lägenheter".

Hyresgästföreningen Region Norrland har som målsättning att under 2016 få till stånd ett samverkansavtal i 25 procent av alla de lägenheter som man förhandlar hyran för.

"Det är en relativt hög målsättning då vi gått in i verksamhetsåret utan  enda sådant avtal, men vi tror att hyresvärdar också ser värdet av avtalen", säger Niclas Sundell.

För att Hyresgästföreningen på bästa sätt kan hjälpa dig som medlem uppmanar Niclas Sundell dig att direkt, om du får någon sorts information om en ombyggnation som rör ditt boende, höra av dig till Hyresgästföreningen om det.

Det kan du göra på e-postadressen forhandling.norrland@hyresgastforeningen.se

Niclas Sundell ser med oro på den utveckling som finns med omfattande ombyggnationer som riskerar att leda till att många inte har råd att bo kvar i sin lägenhet.

"Vi har inget emot att fastighetsägarna tjänar pengar på sina fastigheter, men det känns orimligt att det ska få vara en sådan jakt på vinstmaximering för det handlar ju faktiskt om hyresgästers hem".

Jämte med det pågående arbetet för att via samrådsavtal öka hyresgästens inflytande vid ombyggnationer, hoppas Niclas Sundell mycket på den utredning som pågår om en lagändring som ska stärka hyresgästers ställning.
Läs gärna mer om den utredningen här

Mera fakta om vad som gäller vid ombyggnationer kan du läsa här på vår hemsida