Ny regionstyrelse vald vid regionens fullmäktigemöte

I slutet av april höll Hyresgästföreningen region Norrland sitt fullmäktigemöte på södra berget i Sundsvall. Ett välbesökt möte där en ny styrelse utsåg och frågor kring lokal utveckling och engagemang lyftes för diskussion.

Ett 50-tal förtroendevalda från Kiruna i norr till Sundsvall i söder samlades till fullmäktige.
Nya personer valdes in i styrelsen under fullmäktigemötet. Björn Nilsson, Sundsvall, tog klivet från ersättare till ordinarie ledamot. Gunnar Bergman steg upp som ordinarie från att ha varit adjungerad (tillfälligt tillsatt).
Och Margaret ”Pia” Rundqvist, Timrå, valdes in i styrelsen för första gången.

– Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig, men det blir spännande att få vara med och så får vi se vad som händer när jag satt mig in i hur det fungerar, säger Pia.

Förutom sedvanligt fullmäktigemöte fanns även en programpunkt om föreningsrörelsens framtid.
Ilyas Hassan och Victoria Sjöblom, medlemsstrateger från Hyresgästföreningens förbund, öppnade upp för diskussioner om föreningsrörelsen framtid. Hur når vi ut till fler?
Hur skapar vi ett större lokalt engagemang?
Monika Sundin, aktiv i lokala Hyresgästföreningen Sörliden/Valla i Örnsköldsvik, tryckte på hur viktigt det är att Hyresgästföreningen som organisation samarbetar med andra lokala samhällspartner.

Nya regionstyrelsen i Norrland består av, bakre raden från vänster: Leif Hedvall, Gunnar Bergvall, Lars-Erik Englund och Nicklas Emmoth. Mellanraden: Kerstin Granberg Lundberg, Catrine Granström, Anne-Christine Strömberg, Margaret Rundqvist och Lars Baudin. Främre raden: Christer Svensson, Margareta Nordin och Lillemor Göranson. Foto Maria Stenberg