Ny lägenhetsaffär i Skellefteå

Skellefteås kommunala bostadsbolag Skebo säljer 544 hyresrätter till Riksbyggen för 422 miljoner kronor. Hyresgästföreningens förhandlare Adam Andersson känner sig lugn med affären. Ordföranden för Hyresgästföreningen norra Västerbotten tycker dock att kommunen borde informerat föreningen innan försäljningen.

Affären offentliggjordes i samband med en presskonferens på tisdagen. Detta är den tredje försäljningen som Skebo genomför inom loppet av ett och ett halvt år. I de båda tidigare affärerna - som omfattade 1100 respektive 188 lägenheter - var det Nordhalla som var köpare. 

Riksbyggens officiella övertagande av de nu sålda 544 lägenheterna är den 1 september 2016 och fastigheterna kommer att förvaltas av Riksbyggen. Affären avser 241 lägenheter på området Klintfors, 204 lägenheter på Orkestervägen/Dirigentvägen i Sjungande Dalen och 99 lägenheter på Brännsvedjan i Kåge. Samtidigt köper Skebo 70 hyresrätter av Riksbyggen.

I samband med presskonferensen berättade man också att ett nytt stort bostadsområde planeras i stadsdelen Strömsör i Skellefteå. Skebo och Riksbyggen är överens om att de ska bygga 200 nya lägenheter tillsammans. Skebo bygger hyresrätter, Riksbyggen bygger bostadsrätter och det kommunala bolaget Polaris ska bygga kontor och ett parkeringshus. Kontorsfastigheten byggs först och sedan bostäderna, som beräknas bli inflyttningsklara år 2020.

Efter presskonferensen - där försäljningsbeskedet gavs - deltog Hyresgästföreningens förhandlare Adam Andersson och Leif Hedvall, ordförande för Hyresgästföreningen norra Västerbotten i informationsmöten i de olika bostadsområdena som berörs av försäljningen.

Leif Hedvall konstaterar att medlemmarna som han träffade visserligen hade en hel del frågor om bland annat vad som händer med underhållet av deras lägenheter och platser i bostadskön, men någon allmän oro över affären uttrycktes inte. 
- Riksbyggen har ett gott rykte här i Skellefteå, säger Leif.

Förhandlaren Adam Andersson ser inte heller han någon anledning till oro för de berörda hyresgästerna.
- Vi har goda erfarenheter av Riksbyggen som hyresvärd och vi kommer att förhandla hyrorna i vanlig ordning. Riksbyggen har också meddelat oss att det inte kommer att vara aktuellt med någon ombildning till bostadsrätter av dessa lägenheter vare sig nu eller i framtiden. Det är också positivt att försäljningen kombineras med nybyggnation för det behövs fler lägenheter, säger Adam Andersson.

Leif Hedvall är kritisk över att hyresgästerna och inte heller Hyresgästföreningen fått någon information om försäljningen i förväg.

- Vi har framfört samma kritik tidigare. Vi menar att det handlar om människors hem och de borde få veta vad som är på gång, fortsätter Leif Hedvall.  Efter denna försäljning kommer Skebos innehav uppgå till 47 procent av lägenhetsmarknaden i Skellefteå.

- Jag hoppas verkligen att det inte blir lägre andel än så. Det är ingen bra utveckling som vi ser på flera håll i landet och i vår region, när man som här, i Luleå och Östersund säljer och kraftigt minskar allmännyttan. Allmännyttan är ju politikens enda verktyg för att klara sitt ansvar för bostadsförsörjningen, avslutar Leif Hedvall.