Kraftig ökning av antalet sociala kontrakt

Antalet sociala kontrakt i Sverige har ökat med 250 procent sedan 2008. Det visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som besvaras av nästan alla kommuner och sedan har kompletterats av tidningen Hem & Hyra

Antalet bostadssociala kontrakt har ökat lavinartat i landet och på tio år har de blivit mer än dubbelt så många, enligt tidningen Hem & Hyra. 

- Utvecklingen där allt fler lägenheter hyrs ut av kommunernas socialtjänster är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren, säger Lillemor Göranson, ordförande Hyresgästföreningen Norrland.

Lägenheterna finns i de flesta fall i kommunens bostadsbolag eller hos privata hyresvärdar, men vissa ägs av kommunerna själva, visar Hem & Hyras sammanställning. Kommunerna har då köpt exempelvis bostadsrätter eller småhus och hyr ut dem med särskilda villkor och utan besittningsrätt till socialtjänstens klienter.

Här är fem-i-topp över länens kommuner angående hur många kontrakt de har för personer som inte blir godkända på den ordinarie bostadsmarknaden och hur många av dem som finns i bostadsrätter eller hus som kommunen själv har köpt och alltså inte hyrs av kommunala eller privata hyresvärdar.

Norrbotten

Västerbotten

Västernorrland

Jämtland

Bli medlem nu, från 80 kronor i månaden