Hyresgästföreningen i samtal med Rädda Barnen

Barn far illa och lever under mycket tuffa och undermåliga förhållanden, även i vår närhet. Detta kunde även bekräftas med berättelser från den träff Hyresgästföreningen Luleå anordnat med Rädda Barnen Luleå.

HGF Luleå och Rädda Barnen Luleå

Under den Bostadskongress som hölls fredag den 20 oktober  var det dystra siffror som kom till ytan och en skrämmande bild av Sverige 2017 målades upp när rapporten ”En plats att kalla hemma” presenterades av Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Måndag den 23/10 anordnade Hyresgästföreningen Luleå en träff där förtroendevalda i Luleå och Rädda Barnen i  bjöds in. Totalt deltog 12 personer.

Syftet med att träffas var för att diskutera och hitta möjliga samverkansområden och att skapa en kontakt mellan föreningarna lokalt. Allt för att förbättra boendemiljön för familjer, barn och unga. 

Barn far illa och lever under mycket tuffa och undermåliga förhållanden, även i vår närhet. Detta kunde även bekräftas med berättelser från verkligheten som några av deltagare delade med sig av. Kvällen fylldes också av diskussioner, idéer, erfarenhetsutbyten och en insikt i hur respektive organisationer fungerar och vad vi har för verksamheter lokalt.

- Vi tycker att det blev en lyckad kväll och kan konstatera att det finns många områden och verksamheter där Hyresgästföreningen och Rädda Barnen är givna samarbetsparter och att våra olika föreningar sitter på mycket värdefull kunskap som vi kan dela med varandra, säger Gunilla Gahnström Hyresgästföreningen Luleå.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.