Hyresgäster lyckades med vad många trodde var omöjligt

Ända sedan vi startade den Lokala Hyresgästföreningen har vi ofta fått höra av hyresgäster att en förändring på ett område är svårt att genomföra. Att vi inte skall hoppas på för mycket. Idag kan vi säga att vi lyckades!

Människor sitter vid ett bord under ett möteEfter att årsmötet i februari hade avslutats på Gränderna i Gammelstad, Luleå påbörjade arbete med att stärka gemenskapen, öka trivseln och få ett område där Hyresgästerna kunde känna sig som hemma. 
Enda sedan det arbetet startade hade Hyresgäster på området inte riktigt förstått att en Lokala Hyresgästförening kan göra skillnad, idag kan vi säga att vi lyckades med det. Även fast arbetet inte är klart så har vi redan kommit så långt i vårat arbete. 
Vid det första bostadsmötet vi anordnade ställde styrelsen frågan till hyresgästerna vad de ville att vi skulle arbeta med, de fick lägga grunden till vad vi skulle försöka förändra, det vi skulle försöka göra till det bättre. Svaren vi fick av hyresgästerna var väldigt tydliga:

  • Bättre vägar och parkering på området
  • Bättre belysning inne på området
  • Bättre möjlighet att slänga skräp 
  • Aktivitet för att stärka gemenskapen

Gemensam insats gav resultat

Arbetet drog igång direkt, styrelsen ville och tänkte absolut leva upp till de uppdrag de hade fått av hyresgästerna. Vi har alltid arbetet för att hyresgästerna skall se Hyresgästföreningen som något positivt. Idag är jag glad och otroligt stolt över att kunna säga att vi i den Lokala Hyresgästföreningen lyckats tillsammans med hyresvärden göra följande:

  • En satsning på 15 miljoner kronor på ny parkering och vägar i hela området
  • Att ny belysning kommer att bytas ut successivt​ på hela området
  • Ett 40-50 tal nya papperskorgar har satts upp på området för att hyresgäster skall ha möjlighet att slänga skräp. 
  • Skapat aktiviteter varenda vecka mellan mars till slutet av juni och sedan varannan vecka från och med augusti som kommer pågå till december.

Hyresgästerna har nu vänt sin osäkerhet om den Lokala Hyresgästföreningen har kunnat skapa skillnad till att vi verkligen kan! Men inte för en enda sekund hade vi kunnat göra detta utan alla de underbara människorna som bor på Gränderna i Gammelstad. De har misstrott oss, de har varit osäkra, men de har alltid stöttat oss, och idag betalas det tillbaka genom att de ser att deras önskemål faktiskt blev av, de kunde göra en skillnad, de kunde vara med och göra en förändring. 

Enade hyresgästerna är det bästa vi har! 

Magnus Fredriksson
Ordförande 
Grändernas Lokala Hyresgästförening

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.