Hyresgäster drabbas då gruvjätten LKAB expanderar

Torsdagens SVT Plus handlade om samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget, där statliga LKAB:s gruvbrytning leder till att 4000 människor måste flytta. Programmet pekade på att hyresgästerna har ett mycket svagt stöd i lagen i detta sammanhang.

Vybild över Gällivare

Den frågan, och också hur hyresgästerna drabbas då de tvingas flytta har vi lyft fram i olika sammanhang, bland annat i vårt remissvar till en departementsskrivelse. Programmet visade att Hyresgästföreningen verkligen behövs. Vårt mål har hela tiden varit att hyresgästerna inte ska drabbas av högre boendekostnader, även om de tvingas flytta till nybyggda lägenheter - eller så som Hyresgästföreningens Regionchef, Henry Magnusson också sa i SVT Plus: ”Varför ska hyresgästerna riskera högre hyror för att staten driver en gruva? Det är inte rätt”. 

Behandla boendeformerna likvärdigt

Att hyresgästerna skulle hållas skadeslösa försökte vi in i det längsta att få garantier för i avtal med LKAB. Vi fick inget avtal och vi är inte nöjda med det skydd som LKAB i sin ersättningsmodell ger hyresgästerna. Det finns inga garantier för att det finns lägenheter i det äldre beståndet att erbjuda de som antingen inte vill eller har ekonomiska möjligheter att betala en hyra i nybyggnation. Däremot känner vi att vi lyckades påverka utformningen av LKAB:s ersättningsmodell. Den är gynnsammare för hyresgästerna än vad LKAB i sina tidigare uttalanden aviserat om. Istället för en hyrestrappning under fem år, löper trappningen över nio år, innan hyresgästen ska betala 100 procent av den nya hyresnivån. De som tvingas flytta lovas förtur till både äldre och nya hyresrätter, men fortfarande är detta långt ifrån samma kompensation som de i ägt boende erbjuds och det är inte rätt. Det finns en risk för att en del hyresgäster drabbas av en 50 procentig hyreshöjning och det är helt fel. 

Vi kommer att fortsätta kämpa

Vi på Hyresgästföreningen följer utvecklingen i Malmfälten mycket noga och försöker fånga upp de fall där hyresgäster riskerar att hamna i kläm. Vi är glada för att vårt arbete får ett gott betyg av våra medlemmar. Det visar bland annat den medlemsenkät som vi gjorde för att fånga upp de frågor som våra medlemmar anser som allra viktigaste. Våra medlemmar uppger att vi hanterat samhällsomvandlingen på ett bättre sätt än både politikerna och LKAB.

Vi tar hyresgästernas oro på allvar

Vi inser också att oron i Malmberget inför framtiden verkligen är stor. Den viktigaste frågan för den absoluta majoriteten av våra medlemmar är vilken hyra som de kommer att ha i framtiden. Väldigt få av de svarande ansåg sig ha råd med någon större hyreshöjning. Detta faktum bör alla delaktiga parter ta på ett stort allvar och ha stor respekt för.

Vi konstaterar också att det finns saker som pekar i en positiv riktning för hyresgästerna. Äntligen har byggandet av nya hyresrätter påbörjats och i dagarna har man påbörjat flytten av 86 hyreslägenheter från Malmberget till Koskuskulle. Ju fler äldre lägenheter som kan räddas, desto fler hyresgäster kommer att ha valmöjligheten att även i fortsättningen bo i ett äldre bestånd, till lägre hyra, än i de nybyggda.

Vi på Hyresgästföreningen vill ha ett bra samarbete med såväl bostadsbolagen som med politikerna. Vi bidrar gärna med vår kompetens och erfarenhet i bostadsfrågor för att utveckla Malmfälten och åstadkomma sådant som gagnar våra medlemmar.  Ett bra boende till rimlig kostnad är bra, inte bara för den enskilda hyresgästen, utan också för hela samhället.

Statliga LKAB i sin tur borde tänka om i det fall det inte finns lägenheter i det äldre beståndet att erbjuda. Hyresgästen som tvingas in i ett nybygge ska inte drabbas av merkostnaden. Det vore ett rättvist agerande. Det är ju faktiskt gruvbrytningen som förorsakar merkostnaden.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.