Hemmet är vår livsbas - Alla ska ha rätt till ett bra hem

Helgen den 12 - 13 november håller Miljöpartiet sina kommun- och landstingsdagar i Sundsvall och vi från Hyresgästföreningen kommer att finnas på plats under dessa två dagar för att samtala med politiker om bostadssituationen i vår region.

Illustration på människor och hyreshusLivet är svårt att leva utan ett hem. I hemmet finns livsbasen. Det är här vi återhämtar oss, fostrar barn, vårdar relationer, klappar katten och gör upp storslagna framtidsplaner.

Hemmet är också en av samhällets viktigaste delar, det är avgörande för både dess välfärd och utveckling.


Hyresgästföreningen har funnits i över 100 år. Vi är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som är en av Sveriges största folkrörelser med över en halv miljon medlemmar. Vi förhandlar hyran i princip för samtliga av landets cirka tre miljoner hyresgäster.

Hyresgästföreningen värnar om den svenska modellen med förhandlade hyror. Den svenska modellen är världsunik och ger hyresgästerna ett starkt besittningsskydd.

Måste byggas fler hyresrätter

För att alla ska ha rätt till ett bra hem till rimlig kostnad måste det byggas mer och till rimliga hyror. Skatteobalansen mellan de olika boendeformerna måste rättas till.


Vi vill bidra till att utveckla det svenska hyressättningssystemet, bland annat för att få mer rättvisa hyror där hyresgästernas egna värderingar av boendet får genomslag. Det kallas systematisk hyressättning.


Vi vill inte ha marknadshyror. Det skulle leda till kraftigt höjda hyror, tvinga många att flytta och utestänga ännu fler från att få en egen bostad. Segregationen skulle öka med många andra negativa konsekvenser som påföljd. Du kan hitta många exempel på detta i andra länder.


Vi står istället upp för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle och arbetar för att människor ska ha ett tryggt boende där människa och samhälle utvecklas tillsammans.

För när människor mår bra i sina hem - då mår samhället också bra.