Gällivare har fortsatt högst taxor och avgifter i Norrbotten

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Billigaste kommunen i Norrbottens län är Luleå, som också har lägst avgifter i hela landet, medan det är 52 procent dyrare i Gällivare.

Bild från Dundret Gällviare

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället.  Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen. 

Mer om Nils Holgersson-rapporten

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris. 

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 8 436 kronor per år beroende på vilken kommun i Norrbottens län lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Roland Jonsson. 

– Ska man lyfta fram något positivt ur rapporten ser vi en generell inbromsning i prisutvecklingen för fjärrvärme, säger Roland Jonsson. 

Så rankas din kommun

I tabellen rangordnas kommunerna i Norrbottens län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms. 

     

Månadskostnad i kronor

 

Rang län

Rang riket

Kommun

2015

2016

Procentuell förändring (KPI 0,3 %)

1

1

Luleå

1 296

1 354

4%

2

3

Boden

1 368

1 442

5%

3

4

Piteå

1 425

1 447

2%

4

152

Arvidsjaur

1 804

1 900

5%

5

159

Älvsbyn

1 827

1 919

5%

6

196

Övertorneå

1 870

1 958

5%

7

203

Haparanda

1 850

1 970

6%

8

206

Kalix

1 898

1 976

4%

9

207

Kiruna

1 905

1 976

4%

10

215

Pajala

1 895

1 989

5%

11

220

Överkalix

1 907

2 002

5%

12

231

Arjeplog

1 931

2 020

5%

13

244

Jokkmokk

1 869

2 045

9%

14

251

Gällivare

1 997

2 057

3%

Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten finns i sin helhet här: www.nilsholgersson.nu