Ett bra år

Under 2015 yrkade fastighetsägarna i region Norrland hyreshöjning med i snitt 2,57 procent. Efter genomförda förhandlingar landade hyreshöjningarna dock på en betydligt lägre nivå – i snitt 1,17 procent.

Förhandlingschef Roland Lätth Hyresgästföreningen Region Norrland- I pengar skulle detta ha inneburit att, utan förhandlingarna, så skulle hyresgästers sammanlagda hyra varit 94 miljoner kronor högre. I grova drag ett snitt på 800 kronor mer i månaden för varje lägenhet, säger Roland Lätth, förhandlingschef Hyresgästföreningen Region Norrland.

Vad tror du om prognosen för 2016?
- Årets hyresförhandlingar är ju ännu inte klara, så det är svårt att veta vad resultatet blir för 2016, men vi går givetvis alltid in i en förhandling med hyresgästernas bästa för ögonen, säger Roland Lätth.

I tabellen här nedan kan du se hur fördelningen var mellan de fyra nordligaste länen.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.